Välkommen

Is

Stärk ditt varumärke. Grunden för ett starkt varumärke är ett effektivt verksamhetssystem. Vi hjälper dig att utveckla ditt system och, om det behövs, att certifiera det. 

Erbjudande

  • Utveckling, underhåll och förbättring av ledningssystem för kvalitet,  miljö-, arbetsmiljö och energilednings-system.
  • Förberedelser för certifiering enligt ISO 14001, ISO 9001 och OHSAS (arbetsmiljöstandard)
  • Verifiering enligt RECS/GoO
  • Miljöutredningar, nulägesanalyser och interna revisioner.
  • Processkartläggning och målstyrning.
  • Tillståndsärenden, miljökonsekvensbeskrivningar, miljölagstiftning och myndighetskontakter.
  • Utbildning och rådgivning.


Läs mer under tjänster.