Tjänster 

Vindkraft Ledningssystem anpassade till ISO 9001

Omvärldsanalyser, identifiering av betydande kund- och intressentkrav, utbildning och stöd för att utveckla ledningssystem med fokus på kundtillfredsställelse, resultat och tillämpning. Detta är nödvändigt för att stärka ert varumärke och er position på marknaden. Kunskap om risker och vad som kan förenklas är viktigt för att hitta rätt från början. Mått, nyckeltal och mål för era kritiska processer för att uppnå visioner och mål som är väsentliga för organisationen och dess medarbetare. Systemet är ett verktyg som ska underlätta er vardag.

 

Ledningssystem anpassade till 14001

 Nulägesanalyser, miljöutredningar, utbildning och stöd för att utveckla ledningssystem med fokus på miljödriven affärsutveckling, resultat och tillämpning. Miljöriskvärdering och vad som kan förenklas är viktigt för att hitta rätt från början. Miljöledningssystem är inte en filantropisk verksamhet utan ett verktyg för att stärka ert varumärke och er position på marknaden. 

 

Integrerade system

Alla organisationer har ett ledningssystem. Lösningen är inte ett särskilt kvalitetssystem eller miljöledningsystem. Systemet ska underlätta er verksamhet och i förekommande fall uppfylla specifika krav i en eller flera standarder. Befintliga system kan processoptimeras och förenklas om de är  tungarbetade och överdokumenterade. Återkommande utbildning, revisioner och genomgångar med ledningen behövs för att hålla verksamhetssystemet vitalt. Arbetet med ständig förbättring, upphör aldrig. Genom mätning och övervakning konstaterar du om det är förbättring eller bara förändring

Miljölagstiftning

LagbokStöd för att identifiera tillämpliga lagar och andra krav. Upprätta förteckningar och bevaka förändringar i lagstiftning. Metoder för att utvärdera efterlevnad och förebygga överträdelser. Tillståndshandlingar, miljökonsekvensbeskrivningar och kontakter med myndigheter.

Kontakta mig för mer information.